Sykefravær – trygd og pensjon

Ekspertlister for journalister

Sykefravær – trygd og pensjon

Steinar Krokstad
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Steinar Westin
allmennmedisin, samfunnsmedisin, smittevern, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse

Jon Magnussen
trygd, pasienter og helsevesen, helseøkonomi, helsereformer


Tag: sykefravær | trygd | pensjon


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.