Ekspertlister for journalister

Svangerskap og nyfødt

Marit Indredavik
psykisk helse hos barn født med lav fødselsvekt, barne- og ungdomspsykiatri

Kari Risnes
fostervekst, vekt nyfødte, fosterliv og senere sykdom og levealder, barnesykdommer

Dag Bratlid
premature, medfødte misdannelser, miljøgifter i morsmelk, miljøgifter og barn, barnehelse og ernæring, behandling av alvorlig syke, norsk helsetjeneste

Audrey van der Meer
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur

Lars Johan Vatten
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.