Stortingsvalget 2017 – Skatt og økonomi

Ekspertlister for journalister

Stortingsvalget 2017 – Skatt og økonomi

Forskere innen skatt, avgifter, økonomi, samfunnsøkonomi med mer.

Ragnar Torvik
råvaretilgang og politisk styre i utviklingsland, afrikanske land med olje, oljeøkonomi, finanskrise, rente, inflasjon, makroøkonomi, internasjonal økonomi, økonomisk politikk, samfunnsøkonomi, låne penger

Lars-Erik Borge
Grønn skattekommisjon, kommuneøkonomi, kommunesammenslåinger, effektivitet i offentlig tjenesteyting, skatter og avgifter, eiendomsskatt, klima- og miljøavgifter

Jørn Rattsø
bistand, offentlige utredninger, kommuneøkonomi, Produktivitetskommisjonen

Anders Skonhoft
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse

Steinar Westin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi

Jon Magnussen
helseøkonomi, helsereformer, trygd, pasient og helsevesen

Hans Bonesrønning
utarbeiding og konsekvenser av utdanningspolitikk og skolereformer

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Are Oust
boligboble, boligpris, leiepris, boligmarked, leiemarked, boligkjøp, personlig økonomi, erstatningsrett, eiendomsutvikling og byplanlegging, energimerking av bolig

Roberto Iacono
velferdsstatens økonomi, sosiale og økonomiske ulikheter, italiensk økonomi og politikk

Stein-Erik Fleten
bedriftsøkonomi, kraftmarkedet, investeringer, finans, grønne sertifikater og støtteordninger, energimarkeder, råvarepriser, økonomisk risiko, finansiell risiko

Asgeir Tomasgard
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.