Stortingsvalget 2017 – Sentralisering

Stortingsvalget 2017 – Sentralisering

Forskere innen by og kommuner, statlige prosjekter, helsetjenester, høyere utdanning med mer.

Jørn Rattsø
bistand, offentlige utredninger, kommuneøkonomi, Produktivitetskommisjonen

Steinar Westin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi

Markus Schwai
urban design, urban planlegging, typologier (arkitektonisk form og bygningstyper), arkitektens medvirkning

Tor Medalen
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk

Ralf Kirchhoff
systemer i helsevesenet

Knut Fredrik Samset
statlige prosjekter og investeringer, Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

Gro Holst Volden
statlige prosjekter og investeringer, Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

Eirik Irgens
organisasjon, ledelse, endringsledelse, skoleledelse

Thomas Dahl
frafall i skolen, skoleforskning, skoleutvikling, skoleledelse, læringsteori

Hans Bonesrønning
utdanningspolitikk, utarbeiding av og konsekvenser av skolereformer


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.