Stortingsvalget 2017 - Miljø

Ekspertlister for journalister

Stortingsvalget 2017 - Miljø

Forskere innen mer generelt miljø; bærekraft, energi, klima, hav, økonomisk, politisk med mer.

Hege Brende
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Asgeir Tomasgard
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem

Helge Brattebø
bærekraft, industriell økologi, bioenergi og biodrivstoff, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), MFA (materialflyt i samfunnet), vann og avløp, vannforvaltning, energi i bygg, urban infrastruktur

Anders Hammer Strømman
bærekraft: matproduksjon, energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og transport ( elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), internasjonal handel og miljø, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse

Kjartan Steen-Olsen
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, bærekraftig forbruk, miljøanalyse, livsløpsanalyse, karbonfotavtrykk, miljø og handel, analyser av forsyningskjeder, miljøfotavtrykk, økologifotavtrykk, input-output-analyse

Daniel Beat Mueller
bærekraft, industriell økologi, energi og energieffektivisering, miljøanalyse, MFA (materialflyt i samfunnet)

Inge Hoff
vegbygging, asfalt, pukk og grus, telehiv, vedlikehold og rehabilitering av veger, georadar

Magnus Korpås
kraftmarkeder, balansekraft, integrasjon av vind-, vann- og solkraft i kraftsystemet, energilagring, klimavennlige energisystemer, integrasjon av elbiler og batterier i kraftsystemet

Stein-Erik Fleten
energimarkeder, råvarepriser, investeringer, grønne sertifikater og støtteordninger, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans, økonomisk risiko, finansiell risiko

Tomas Moe Skjølsvold
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smartgrid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi

Fredrik Jutfelt
fisk, hvordan fisk blir påvirket av miljøendringer som oppvarming, klimaendring og havforsuring

Ole Gunnar Dahlhaug
havenergi, strømning, tidevannsturbiner, vannkraft, vannturbiner, pumpekraftverk, rør og rørnettverk, vindturbiner

Armin Hafner
kjøleteknikk, varmepumper, CO2 kjøleteknologi, kompressorer, ejektor teknologi, naturlige kjølemedier, energisparing, energieffektivisering, bilkjøleanlegg, butikk-kjøling

Martin Landrø
geofysikk, seismikk, olje og gass generelt, underjordisk lagring av CO2

Anne Grete Hestnes
aktivhus, passivhus, solceller, solvarme, enøk, energieffektivitet

Evert Bouman
bærekraft, industriell økologi, klima og CO2, miljøanalyse, LCA (livssyklusanalyse), miljøfotavtrykk, karbonfotavtrykk, energimarkeder, maritim transport

Bjørn Munro Jensen
Arktis: miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

May-Britt Hägg
gass, rensing av gass, klima

Trygve Magne Eikevik
energieffektivisering i industrien, frysing, kjøling, tørking, varmepumper


Se også: Miljø, klima og energi – samleside


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.