Stortingsvalget 2017 – Det politiske spillet

Ekspertlister for journalister

Stortingsvalget 2017 – Det politiske spillet

Forskere innen politikk, valg, partier, allianser og posisjoner, Norge og EU med mer.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen
valg i USA, amerikansk politikk, internasjonal politikk, utenrikspolitikk, Nobels fredspris

Toril Aalberg
valg, politiske partier, medier

Helge Høibraaten
politisk filosofi, kulturkritikk

Anders Todal Jenssen
valg, politiske partier

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst

Bjørn Konrad Rasmussen
utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene), kulturpolitikk, teater (performance, nyere produksjonsformer), kultur for og med barn, kunstpedagogikk

Lise Rye
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.