Storbritannia og engelsk

Ekspertlister for journalister

Storbritannia og engelsk

Gary Love
britisk historie, kultur og politikk, Brexit

Annjo Klungervik Greenall
engelsk, engelsk som verdensspråk, oversette engelsk, engelsk i norsk populærmusikk, sangoversettelser, film- og TV-teksting

Kristian Steinnes
EU, EU og den europeiske integrasjonen, Brexit, dagsaktuelle problemstillinger i EU/Europa, moderne økonomisk og politisk europeisk historie, sosialdemokratiet, europeisk sosialdemokrati

Brit Kirsten Mæhlum
dialekter og dialektendringer, engelsk: påvirkning i norsk, engelsk: status i Norge, minoritetsspråk – majoritetsspråk, «riktig» språk

Eivind Nessa Torgersen
engelsk i London, multikulturell engelsk i London, dialektkontakt, språkvariasjon, språkendringer, fonetikk, flerspråklighet, ungdomsspråk

Anne Dahl
engelsk: innlæring, i Norge, i skolen, som internasjonalt kommunikasjonsspråk – språklæring, andrespråkstilegnelse, flerspråklighet

Randi Bjørshol Wærdahl
viktingtid og middelalder: sagalitteraturen, politiske forhold, Norges forhold til øyene i vest og Skottland, kvinners stilling og posisjon, fru Inger til Austrått

Karin Dyrstad
fredsprosess, borgerkrig, gjenreising etter konflikt, Guatemala, Nepal, Nord-Irland


Tab: Storbritannia | engelsk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt