Steinalder

Ekspertlister for journalister

Steinalder

Hein Bjerck
steinalder, hulemalerier, samtidsarkeologi

Heidi Mjelva Breivik
eldre steinalder; relasjoner mellom mennesker, klima og naturmiljø, flintredskaper, flintteknologi, kystbosetning; bosetning og mobilitet, keramikk fra eldre jernalder

Birgitte Skar
steinalder, bronsealder, jeger-samlere i landskapet, boplassarkeologi, gravskikk i steinalderen, snøfonnarkeologi, kulturmiljøanalyser, miljøovervåking, kulturarvsstudier


Tag: steinalder / steinalderen


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.