Ekspertlister for journalister

Sosiale medier

Berit Skog
barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier: Facebook, Twitter, blogg, Instagram og mobil/sms
digitale kulturer, det digitale språket

Halvdan Haugsbakken
sosiale medier, skole, utdanning, web 2.0, delingskultur, intern og ekstern kommunikasjon, nye medier, internettkultur, offentlig sektor, sosiale medier i organisasjoner, organisasjoner

Arne Krokan
sosiale medier, IKT i offentlig sektor, skoleledelse, digital økonomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling, delingsøkonomi

Sara Brinch
norsk fjernsyn, julefilm og tv-tradisjoner, matprogram og tv-kokker, faktafjernsyn, digital barnelitteratur, historisk fiksjonsfilm, medienes estetikk, datavisualisering, dataspillets estetikk, fotografi i sosiale medier


Se også:
Dataspill
Film og fjernsyn
Fotografier og bilder
Medier
Multimedia og interaktiv media
Populærkultur


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.