Snø, is og breer

Ekspertlister for journalister

Snø, is og breer

Ivar Berthling
Arktis, ras og skred, snø, is og breer, permafrost, landformer, landskap, erosjon, forvitring, klima, fjellet

Alex Klein-Paste
iskrystaller, veisalting, vinterdrift av vei og rullebane

Kaj Riska
skip/fartøyer i is, isskader og belastninger på fartøy, ulykker med fartøyer i is, vintersjøfart

Oddbjørn Bruland
flom, vasskraft, vassdrag, snø, hydrologi


Tag: snø | snø og isbre / breer


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt