Smerter og smertebehandling

Ekspertlister for journalister

Smerter og smertebehandling

Olav Magnus Fredheim
smerte og smertestillende (særlig akutt smerte og kronisk smerte som ikke skyldes kreftsykdom), legemiddelepidemiologi og bruk av smertestillende midler (opioider), smertebehandling av rusmisbrukere, pasienters åndelige/eksistensielle behov

Jannike Kaasbøll
kronisk smerte, ungdom, mental helse, foreldre, angst/depresjon

Tora Skeidsvoll Solheim
kreft, palliasjon (lindrende behandling), kakeksi (avmagring og avkrefting ved kreftsykdom), nevro-onkologi (studier og behandling av kreft i hjerne og øvrig nervesystem)

Egil Andreas Fors
muskelskjelettsmerter, fibromyalgi, kronisk overlappende smertetilstander (COPC) som kjeve-, blære-, underlivssmerter og irritabel tarm, smertepsykologi, medikamentell behandling av langvarige smertetilstander, sammensatte tilstander innen allmennmedisin, psykosomatikk, konsultasjon liaison (CL) psykiatri, atferdsmedisin, helsepsykologi, somatoforme tilstander (vedvarende og gjentatte kroppslige symptomer)


Tag: smerter | smertebehandling | palliasjon


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.