Smart grid

Ekspertlister for journalister

Smart grid


Stephen Wolthusen
styringssystemer, overførings- og distribusjonssystemer, etterspørselshåndtering, krav-respons

Marta Molinas
mikro-grid, smart grid, fornybar energi, kraftelektronikk

Tomas Moe Skjølsvold
teknologiens og vitenskapens rolle i samfunnet med særlig fokus på energisystemet, smart grid, fornybar energi, klima og endringsprosesser, kontroverser, innovasjon og bruk av ny teknologi

Ole-Morten Midtgård
sluttbruk av solcelleteknologi, solstrøm, nettilkobling, smart grid, grunnleggende elektroteknikk, elektromagnetisme, beregnninger av elektriske og magnetiske felter


Tag: smart grid / smartgrid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.