Ekspertlister for journalister

Skriving og tekst

Lars Sigfred Evensen
skriving, nasjonale prøver i skriving, språk

Lise Vikan Sandvik
forskning på skrive, skole og klasserom, utvikling, vurdering, innovative læringsformer

Vegard Frantzen
mediepedagogikk, mediedidaktikk, medietekstanalyse, digitale læringsressurser og læringsmiljø, mediekompetanse og digital kompetanse i skolen, mediebruk, ungdom og identitetskonstruksjoner i sosiale medier


Tag: Skriving | Tekst


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.