Skolefag

Ekspertlister for journalister

Skolefag

Anna Lena Østern
estetiske fag: litteratur, drama og teater

Hermundur Sigmundsson
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet

Mats Harald Andreas Ehrnstrøm
matematikk, innovativ utdanning, bølgeligninger og andre differensialligninger

Tone Pernille Østern
kunstfag, dans i skolen

Hildegunn Otnes
IKT i skolen

Kjersti Wæge
matematikk fagdidaktikk

Dag Atle Lysne
naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen, etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling

John Alexander Strømme
IKT i skolen

Per-Odd Eggen
kjemi, naturfag, realfag, faglig sterke elever

Bård Knutsen
høytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, nivådifferensiering, uteskoleundervisning

Inger Dagrun Langseth
IKT og fagdidaktikk, individuell vurdering

Peter van Marion
realfag

Kjell Atle Halvorsen
IKT i skolen, IKT og skoleledelse, skoleledelse

Egil Galaaen Gjølme
uteskole, padling, svømming, livredning, lærerutdanning, didaktikk

Lars August Fodstad
norskfaget i skolen, læreplaner i norskfaget, lærebøker i norsk, litteratur i skolen, det moderne gjennombrudd i litteratur, realisme i litteratur

Terje Berg
regnskapsforståelse, økonomistyring, regnskapsskandaler, økonomistyring av prosjekter, nyetablerte selskaper, bruk av digitale verktøy i undervisning, bedriftsøkonomi


Tag: skolefag


Se også:

Læring i høyere utdanning

Lærerutdanning og pedagogikk

Skole og utdanning


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.