Skole og utdanning

Ekspertlister for journalister

Skole og utdanning

Gunn Imsen
utdanningspolitikk, skole- og klasseromsforskning, undervisning og læring, likestilling

Lars Sigfred Evensen
nasjonale prøver i skriving, skriving, språk

May Britt Postholm
pedagogikk, lærerutdanning, undervisning, klasseledelse, forskning og utvikling for lærere og lærerstudenter, kvalitativ forskningsmetode, skoleutvikling, kompetanseutvikling

Svein Lorentzen
høyere utdanning, fag- og forskningsformidling

Torberg Falch
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet

Bjarne Strøm
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet

Per Egil Mjaavatn
frafall i skolen, barn/unge og fysisk aktivitet, helse, idrett, livsstil og oppvekst

Eirik Irgens
skoleledelse, ledelse, endringsledelse, organisasjon

Vidar Gynnild
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning

Thomas Dahl
frafall i skolen, skoleforskning, skoleutvikling, skoleledelse, læringsteori

Lise Vikan Sandvik
forskning på skrive, skole og klasserom, utvikling, vurdering, innovative læringsformer

Bård Knutsen
høytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, nivådifferensiering, uteskoleundervisning

Trond Buland
frafall i videregående skole, rådgivning i skolen, kjønn og utdanningsvalg, lekser, fag- og yrkesopplæring, skoleutvikling

Agneta Knutas
dannelse, folkehøgskole, lærerteam, demokrati og den nordiske modellen

Cecilie Haugen
utdanningspolitikk

Borgunn Ytterhus
sosial eksklusjon og inklusjon mellom barn og unge, funksjonshemming og oppvekst, barnehage, skole, barn som pårørende, barn og velferd

Hans Bonesrønning
utdanningspolitikk, skolereformer: utarbeiding av og konsekvenser av

Hans Petter Ulleberg
skolebygg og skolemiljø, pedagogikk, elevers sosialisering og dannelse i skolen

Brita Bungum
skole, barn, familie, velferdspolitikk for småbarnsforeldre, kontantstøtte og fedrekvote, migrasjon, transnasjonale familier, norsk velferdspolitikk

Kjell Atle Halvorsen
skoleledelse, IKT og skoleledelse, IKT i skolen

Tor Ivar Hansen
klimahistorie, den lille istid, demografisk historie, hungersnød og dødelighet på 1700-tallet, 1700-talls og 1800-talls norsk og nordisk historie, skandinavisme og nasjonalisme, kunnskapshistorie, studentenes historie

Carla Chinga-Ramirez
etnisitet, flerkulturalitet, sosial ulikhet, elever med minoritetsbakgrunn, marginalisering og diskriminering i skolen, rasisme

Daniel Schofield
mediepedagogikk, mediedanning, mediekompetanse, digital kompetanse, identitetsfortelling i mediene, medieerfaringer og refleksjon

Vegard Frantzen
mediepedagogikk, mediedidaktikk, digitale læringsressurser og læringsmiljø, mediekompetanse og digital kompetanse i skolen

Mariann Villa
mobilitet, migrasjon, lokalsamfunn, bygdeskole, festival, lokal kultur


Tag: skole | utdanning


Se også:

Læring i høyere utdanning

Lærerutdanning og pedagogikk

Skolefag


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.