Skip og marine konstruksjoner

Ekspertlister for journalister

Skip og marine konstruksjoner

Sverre Steen
marin teknologi, propeller og framdrift av skip

Thor I. Fossen
navigasjon og fartøystyring, marin robotikk, ubemannede systemer

Sigbjørn Sangesland
subsea (utstyr, teknologi, metoder offshore), oljeboring

Jan Erik Vinnem
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.

Mary Ann Lundteigen
undervannsteknologi, styringssystemer offshore, sikkerhetssystemer offshore

Asgeir J. Sørensen
styringssystemer skip og plattformer, marin robotikk, undervannsteknikk, marin teknikk

Sveinung Løset
marin teknologi, arktisk offshore, arktisk teknologi

Geir Johnsen
marin optikk, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, Barentshavet (økosystem), organismer i havet

Martin Ludvigsen
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift

Hans Jørgen Roven
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising

Carl Martin Larsen
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi

Kaj Riska
skip/fartøyer i is, isskader og belastninger på fartøy, ulykker med fartøyer i is, vintersjøfart

Fredrik Skoglund
skipsvrak, marinarkeologi, dypvannsarkeologi

Robin T. Bye
kunstig intelligens (AI), kybernetikk, kyberfysiske systemer, autonome skip, virtuell prototyping, robotikk, tingenes internett (IoT), industri 4.0, maskinsyn, hjerneforskning, nevroteknikk, aktiv læring, omvendt klasserom, e-læring

Øyvind Ødegård
marinarkeologi, dypvannsarkeologi, undervannsrobotikk, skipsvrak, kulturminner under vann i Arktis.


Tag: skip | marine konstruksjoner


Se også:

Navigasjon og fartøystyring

Olje og gass


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt