Samfunnsøkonomi

Ekspertlister for journalister

Samfunnsøkonomi

Ragnar Torvik
finanskrise, rente, inflasjon, oljeøkonomi, makroøkonomi, internasjonal økonomi, økonomisk politikk, samfunnsøkonomi, låne penger, råvaretilgang og politisk styre i utviklingsland, afrikanske land med olje

Jon Magnussen
helseøkonomi, helsereformer, trygd, pasient og helsevesen

Steinar Westin
allmennmedisin, samfunnsmedisin, smittevern, sosialmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi, trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse

Espen Moe
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Are Oust
boligboble, boligpris, leiepris, boligmarked, leiemarked, boligkjøp, personlig økonomi, erstatningsrett, eiendomsutvikling og byplanlegging, energimerking av bolig

Jørn Rattsø
bistand, offentlige utredninger, kommuneøkonomi, Produktivitetskommisjonen

Lars-Erik Borge
Grønn skattekommisjon, kommuneøkonomi, kommunesammenslåinger, effektivitet i offentlig tjenesteyting, skatter og avgifter, eiendomsskatt, klima- og miljøavgifter

Roberto Iacono
velferdsstatens økonomi, sosiale og økonomiske ulikheter, italiensk økonomi og politikk

Anders Skonhoft
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse

Bjarne Strøm
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet

Jon Olaf Olaussen
lakselus, oppdrettslaks, villaksfiske, norske laksefiskere og syn på reguleringer, fiskeriøkonomi, bioøkonomi, miljø- og ressursøkonomi, mikroøkonomi

Torberg Falch
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet

Trond Andresen
digitale pengesystemer, automatisering, framtidssamfunn og sysselsetting

Hans Bonesrønning
utarbeiding og konsekvenser av utdanningspolitikk og skolereformer

Ingvill Stuvøy
surrogati, økonomi og kropp, kjønn, seksualitet, feministisk teori, familiesosiologi

Harry Arne Solberg
økonomiske virkninger av sport og sportslige aktiviteter: sport og media, sportsarrangementer, sportsturisme

Hans Otto Frøland
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie

Kirsten Svenja Wiebe
bærekraft, miljø- og klimaøkonomi, bærekraftig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, miljøfotavtrykk, økologisk fotavtrykk, utslipp i internasjonal handel, industriell økologi, analyser: input-output, MRIO, scenario, forsyningskjeder

Jonathon Moses
emigrasjon og utvandring, forvaltning av olje og gass (inntekter, selskaper, arbeidsstokk, miljø)


Tag: samfunnsøkonomi | kommuneøkonomi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.