Ras og skred

Ekspertlister for journalister

Ras og skred

Steinar Nordal
byggekonstruksjoner og jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger

Gustav Grimstad
byggekonstruksjoner og jordras, leirras, skred og utglidninger

Jan Ketil Rød
kart, geografiske informasjonssystemer (GIS), sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, virtual reality (VR)

Magnus Langseth
konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Vikas Thakur
skred, jord- og leirekarakteristikk, forstyrrelser og stabilisering av grunn, geoteknisk modellering

Bjørn Nilsen
ras: tuneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred
vannkraft: tuneller, undergrunnsanlegg, dammer

Alex Hansen
jordskjelv og naturkatastrofer og materialer

Ivar Berthling
Arktis, ras og skred, snø, is og breer, permafrost, landformer, landskap, erosjon, forvitring, klima, fjellet


Tag: ras | skred


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.