Radar, antenner, ekkolodd

Ekspertlister for journalister

Radar, antenner, ekkolodd

Jens M. Hovem
ekkolodd og sonar, akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, kommunikasjon og navigasjon under vann, støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv

Egil Eide
3D-radar, georadar, antenner

Børje Forssell
navigasjon (alle former), satellitter, radar, radiokommunikasjon, lasermålinger, forstyrrelser i ionosfæren, andre forstyrrelser av radiosignaler


Tag: radar | antenne | ekkolodd


Se også:

Elektronikk

Lys og optikk

Nanoteknologi

Nettverk og telekommunikasjon

Satellitter og satellitt-tv

Skjermer


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt