Ekspertlister for journalister

Radar, antenner, ekkolodd

Jens M. Hovem
ekkolodd og sonar, akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, kommunikasjon og navigasjon under vann, støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv

Egil Eide
3D-radar, georadar, antenner

Børje Forssell
navigasjon (alle former), satellitter, radar, radiokommunikasjon, lasermålinger, forstyrrelser i ionosfæren, andre forstyrrelser av radiosignaler


Se også:
Elektronikk
Lys og optikk
Nanoteknologi
Nettverk og telekommunikasjon
Satellitter og satellitt-tv
Skjermer


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.