Psykisk helse | krisepsykologi | alderspsykologi

Ekspertlister for journalister

Psykisk helse | krisepsykologi | alderspsykologi

Hans Nordahl
krisepsykologi

Silje Berg Kårstad
krisepsykologi (somatisk syke barn, små barns psykiske helse, gravides psykiske helse, barn og følelser, foreldre og følelser)

Karl Jacobsen
klinisk psykologi, klinisk barnepsykologi, funksjonshemmede og følelseslivet, stress

Patrick A. Vogel
tvangslidelser, samlemani, sosial angst, prestasjonsangst, overdreven sjenerthet, stress, personlighet og psykopati, forskning på behandling, telematikk i terapi

Marit Christensen
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø

Hans Morten Nordahl
angstlidelser, bekymring, depressiv grubling, traumer og posttraumatisk lidelse, personlighetsforstyrrelse

Hermundur Sigmundsson
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet

Geir Arild Espnes
psykologi, helsepsykologi, folkehelsearbeid, helsevitenskap, trening, helsefremming, helsearbeid i tredje verden, global helse, fattige land, Sør-Stillehavet, Papua New Guinea

Bente Gunnveig Berg
insekters nervesystem, luktesansen, komparativ nevrovitenskap

Leif Edward Ottesen Kennair
sex, evolusjonspsykologi, partnervalg og sexatferd, angst, tvangslidelser, psykoterapi, depresjon, seksuell trakassering

Eva Langvik
personlighet, personlighetstesting, trekkteori, testmetoder, psykometri, yrkesseleksjon

Roger Hagen
angst, depresjon, psykoser, psykiske lidelser, psykoterapi, kognitiv terapi, metakognitiv terapi

Robert Biegler
fornuft, hukommelse, usikkerhet, samarbeide, altruisme, stedsans, dyreintelligens

Joar Øveraas Halvorsen
voldtekt/seksuelle overgrep, tortur, posttraumatisk stress/stresslidelse og psykologisk behandling

Gerit Pfuhl
autisme, kognitive forventninger

Siri Weider
nevropsykologi, psykologi, kognitiv funksjon, intelligens, spiseforstyrrelser, anorexia nervosa, bulimia nervosa

Nora Bilalovic Kulset
musikk og: språk, andrespråk, minoriteter, helse, eldre, hjernen

Fay Giæver
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner

Egil Andreas Fors
muskelskjelettsmerter, fibromyalgi, kronisk overlappende smertetilstander (COPC) som kjeve-, blære-, underlivssmerter og irritabel tarm, smertepsykologi, medikamentell behandling av langvarige smertetilstander, sammensatte tilstander innen allmennmedisin, psykosomatikk, konsultasjon liaison (CL) psykiatri, atferdsmedisin, helsepsykologi, somatoforme tilstander (vedvarende og gjentatte kroppslige symptomer)

Hans M. Nordahl
PTSD (post-traumatisk stresslidelse) og traumer, angstlidelser (sosialfobi, generalisert angst, panikklidelse), kognitiv terapi, metakognitiv terapi, bekymringsangst og depressiv grubling, personlighetsforstyrrelser (emosjonell ustabil personlighetslidelse)


Tag: psykologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.