Ekspertlister for journalister

Psykisk utviklingshemming

Karl Elling Ellingsen
utviklingshemming, kognitiv funksjonsnedsettelse, funksjonshemming, selvbestemmelse og brukermedvirkning, inkludering og deltakelse, arbeidsinkludering, tvangsbruk, levekår og livskvalitet, offentlig forvaltning og ledelse i helse- og omsorgstjenester, rettssikkerhet, vurdering av samtykkekompetanse


Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.