Psykiatri | krisepsykiatri | alderspsykiatri

Ekspertlister for journalister

Psykiatri | krisepsykiatri | alderspsykiatri

John Christian Fløvig
geriatri / alderspsykiatri

Arne Vaaler
krisepsykiatri

Are Holen
krisepsykiatri

Arne Vaaler
effekter og bivirkninger av psykotrope medikamenter (antidepressiva, antipsykotika, stemningsstabiliserende av alle typer, antiepileptika, benzodiazepiner m fl.), psykiatriske symptomer ved organiske hjernelidelser (epilepsi, hjerneslag, migrene o.a.), affektive tilstander inkludert depresjoner, manier og bipolare lidelser samt behandlingsprinsipper, suicid og forebygging

Nanna Sønnichsen Kayed
psykisk helse, barnevern

Marit Indredavik
barne- og ungdomspsykiatri, psykisk helse hos barn født med lav fødselsvekt

Turid Suzanne Berg-Nielsen
barn og psykisk helse, barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barnehage

Roger Hagen
angst, depresjon, psykoser, psykiske lidelser, psykoterapi, kognitiv terapi, metakognitiv terapi

Arve Strandheim
psykisk helse og rus hos ungdom

Egil Andreas Fors
muskelskjelettsmerter, fibromyalgi, kronisk overlappende smertetilstander (COPC) som kjeve-, blære-, underlivssmerter og irritabel tarm, smertepsykologi, medikamentell behandling av langvarige smertetilstander, sammensatte tilstander innen allmennmedisin, psykosomatikk, konsultasjon liaison (CL) psykiatri, atferdsmedisin, helsepsykologi, somatoforme tilstander (vedvarende og gjentatte kroppslige symptomer)

Hans M. Nordahl
PTSD (post-traumatisk stresslidelse) og traumer, angstlidelser (sosialfobi, generalisert angst, panikklidelse), kognitiv terapi, metakognitiv terapi, bekymringsangst og depressiv grubling, personlighetsforstyrrelser (emosjonell ustabil personlighetslidelse)


Tag: psykiatri | psykiatriskpsykisk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.