Prosjektledelse

Ekspertlister for journalister

Prosjektledelse

Asbjørn Rolstadås
prosjektledelse

Wenche Aarseth
prosjektledelse, samhandling og samspill i prosjekt, globale og internasjonale prosjekt, interessentledelse, relasjoner i prosjekt

Endre Sjøvold
prosjekt- og høyytelsesteam, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, gruppeprosesser, ledelse, omstilling, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Nils Olsson
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko

Bjørn Andersen
prosjektledelse, interessentledelse, produktivitet, benchmarking

Terje Berg
regnskapsforståelse, økonomistyring, regnskapsskandaler, økonomistyring av prosjekter, nyetablerte selskaper, bruk av digitale verktøy i undervisning, bedriftsøkonomi


Tag: prosjektledelse


Se også:

Arbeid og arbeidsliv

Endringsprosesser

Ledelse

Organisasjon

Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.