Ekspertlister for journalister

Programvare


Peter Herrmann
distribuerte systemer, programvareutvikling, kontrollsystemer

Maria Letizia Jaccheri
interaktiv media, datakunst, kunst og teknologi, programvareutvikling (software), friprogramvare (open source software)

Kjell Bratbergsengen
databaser, datadatasystemer, informasjonssystemer, helseinformatikk

John Krogstie
datasystemer, IKT i offentlig sektor, mobile systemer

Alf Inge Wang
programvare, dataspill, multimedia og interaktiv media, mobilteknologi


Tag: programvare


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.