Programvare

Ekspertlister for journalister

Programvare


Peter Herrmann
distribuerte systemer, programvareutvikling, kontrollsystemer

Maria Letizia Jaccheri
interaktiv media, datakunst, kunst og teknologi, programvareutvikling (software), friprogramvare (open source software)

John Krogstie
datasystemer, IKT i offentlig sektor, mobile systemer

Alf Inge Wang
programvare, dataspill, multimedia og interaktiv media, mobilteknologi


Tag: programvare


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.