Populærkultur

Ekspertlister for journalister

Populærkultur

Aksel Tjora
festivaler, kafeer, sosiale medier, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, organisasjon og teknologi, pasient og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin

Arve Hjelseth
populærkultur, musikkfestivaler, kultur/smak og klasse, fotball, fotballsupportere, idrettspublikum generelt

Ingvild Kvale Sørenssen
barn, media, tweens (10-12 år), populærkultur, forbruk

Julia Leyda
film, TV, populærkultur, kjønnsstudier, amerikanske studier, cli-fi/climate fiction, miljøhumaniora


Tag: populærkultur


Se også:

Dataspill

Film og fjernsyn

Fotografier og bilder

Medier

Multimedia og interaktiv media

Sosiale medier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.