Ekspertlister for journalister

Populærkultur

Aksel Tjora
festivaler, kafeer, sosiale medier, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, organisasjon og teknologi, pasient og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin

Arve Hjelseth
populærkultur, musikkfestivaler, kultur/smak og klasse, fotball, fotballsupportere, idrettspublikum generelt

Ingvild Kvale Sørenssen
barn, media, tweens (10-12 år), populærkultur, forbruk


Se også:
Dataspill
Film og fjernsyn
Fotografier og bilder
Medier
Multimedia og interaktiv media
Sosiale medier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.