Politikk

Ekspertlister for journalister

Politikk

Torbjørn Lindstrøm Knutsen
valg i USA, amerikansk politikk, internasjonal politikk, utenrikspolitikk, Nobels fredspris

Espen Moe
USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Jo Jakobsen
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, Russland og NATO, kinesisk utenrikspolitikk, Syria og Midtøsten, IS og al-Qaida

Gunnar Fermann
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, sikkerhetspolitikk, ISIS/ISIL/IS, miljøpolitikk

Paul Midford
Kina, territorielle konflikter Kina og Japan, Japan, japansk politikk, Korea, Øst-Asia, Sørøst-Asia (politikk og sikkerhet), USA, amerikansk utenrikspolitikk

Helge Høibraaten
politisk filosofi, kulturkritikk

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

Asgeir Tomasgard
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst

Bjørn Konrad Rasmussen
utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene), kulturpolitikk, teater (performance, nyere produksjonsformer), kultur for og med barn, kunstpedagogikk

Jennifer Leigh Bailey
USA, politikk og valg i USA, fundamentalisme i nyere tid, Boston Red Sox, NATO

George Chabert
Frankrike: politikk i dag, politisk historie, kulturhistorie, samfunn

Gary Love
Storbritannia: politikk, historie, kultur, Brexit

Agneta Knutas
demokrati og den nordiske modellen, dannelse, folkehøgskole, lærerteam

Kristian Gjøsteen
elektroniske valg, elektronisk identifikasjon, kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer

Lise Rye
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie

Kristian Steinnes
EU, EU og den europeiske integrasjonen, Brexit, dagsaktuelle problemstillinger i EU/Europa, moderne økonomisk og politisk europeisk historie, sosialdemokratiet, europeisk sosialdemokrati

Magne Njåstad
politisk historie, sosialhistorie, tidlig nytid, senmiddelalder

Jakob Maliks
sensur, offentlighet, 1700-talls norsk og dansk historie, 1800-talls norsk-svensk historie, norske regioner før 1900, 1814, grunnloven, flagg, norsk nasjonalisme, stift (bispedømme), barbaresker og sjørøvere, kapere, europeiske slaver, bokhistorie

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid

Roberto Iacono
velferdsstatens økonomi, sosiale og økonomiske ulikheter, italiensk økonomi og politikk

Brita Bungum
skole, barn, familie, velferdspolitikk for småbarnsforeldre, kontantstøtte og fedrekvote, migrasjon, transnasjonale familier, norsk velferdspolitikk

Randi Bjørshol Wærdahl
viktingtid og middelalder: sagalitteraturen, politiske forhold, Norges forhold til øyene i vest og Skottland, kvinners stilling og posisjon, fru Inger til Austrått

Agnes Bolsø
kjønnsforskning: makt, seksualitet, organisasjoner og næringsliv, evolusjonsteori (natur-kultur), queer teori (skeiv teori), grønn politikk

Florentina Paraschiv
økonometri i finansielle markeder, finansiell risikostyring, likviditets- og kredittrisiko, finansiell regulering, økonometri innen elektrisitet, olje- og gassmarkeder, kvantifisering av risiko innen elektrisitet, markedskobling, fordeling av subsidier innen fornybar elektrisitet, grenseoverskridende økonomiske effekter, optimalisering av vannkraftproduksjon og termisk elektrisitetsgenerasjon, vurdering av teknologirisiko for energibruk, fornybar energi, kraft til gass

Melanie Magin
medier og kommunikasjon, sosiale medier og valg, sosiale medier for politisk kommunikasjon, regulering av sosiale medier gjennom mediepolitikk

Jostein Vik
EUs rurale og regionale politikk, landbruk, landbrukspolitikk

Charles Butcher
krig/protest, ikke-voldelig protest og demokratisering

Pål Erling Martinussen
helsepolitikk, kommunepolitikk, offentlig politikk og administrasjon

Heidrun Åm
bioteknologi og politikk, forskningsorganisasjon og tverrfaglighet, samfunnsansvar i forskning, innovasjon og samfunn, nanoteknologi og politikk, forskningspolitikk: demokratisk deltakelse og makt, styring av nye teknologier, samarbeid på tvers av humaniora og naturvitenskap

Håkon B. Stokland
ulv- og rovviltforvaltning, biologisk mangfold og politikk, bærekraft, Naturpanelet IPBES, kulturelle forståelser av natur, matproduksjon og bærekraft

Peter Egge Langsæther
valg, velgere, politiske partier, politisk atferd


Tag: politikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt