Ekspertlister for journalister

Politikk

Torbjørn Lindstrøm Knutsen
valg i USA, amerikansk politikk, internasjonal politikk, utenrikspolitikk, Nobels fredspris

Espen Moe
USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise

Jo Jakobsen
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, atomvåpenpolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, opprustning, politisk risiko for multinasjonale selskaper, ISIS/ISIL/IS, Irak og Syria

Gunnar Fermann
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, sikkerhetspolitikk, ISIS/ISIL/IS, miljøpolitikk

Toril Aalberg
valg, politiske partier, meningsmålinger, medier

Anders Todal Jenssen
valg, politiske partier

Paul Midford
Kina, territorielle konflikter Kina og Japan, Japan, japansk politikk, Korea, Øst-Asia, Sørøst-Asia (politikk og sikkerhet), USA, amerikansk utenrikspolitikk

Helge Høibraaten
politisk filosofi, kulturkritikk

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

Asgeir Tomasgard
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst

Per Marius Frost-Nielsen
militærmakt, krig, internasjonal politikk, forsvarspolitikk

Bjørn Konrad Rasmussen
utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene), kulturpolitikk, teater (performance, nyere produksjonsformer), kultur for og med barn, kunstpedagogikk

Jennifer Leigh Bailey
USA, politikk og valg i USA, fundamentalisme i nyere tid, Boston Red Sox, NATO

George Chabert
Frankrike: politikk i dag, politisk historie, kulturhistorie, samfunn

Knut Erik Solem
politisk modernisering, trender, fremtidsforskning

Gary Love
Storbritannia: politikk, historie, kultur, Brexit

Agneta Knutas
demokrati og den nordiske modellen, dannelse, folkehøgskole, lærerteam

Kristian Gjøsteen
elektroniske valg, elektronisk identifikasjon, kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer

Lise Rye
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie

Kristian Steinnes
EU, EU og den europeiske integrasjonen, Brexit, dagsaktuelle problemstillinger i EU/Europa, moderne økonomisk og politisk europeisk historie, sosialdemokratiet, europeisk sosialdemokrati

Magne Njåstad
politisk historie, sosialhistorie, tidlig nytid, senmiddelalder

Tor Georg Jakobsen
politisk atferd, konflikter, krig, spesielt borgerkriger

Jakob Maliks
sensur, offentlighet, 1700-talls norsk og dansk historie, 1800-talls norsk-svensk historie, norske regioner før 1900, 1814, grunnloven, flagg, norsk nasjonalisme, stift (bispedømme), barbaresker og sjørøvere, kapere, europeiske slaver, bokhistorie

Jo-Kristian Stræte Røttereng
klimaforhandlinger, klimapolitikk, utenrikspolitikk, karbonfangst og karbonlagring, skogbevaring som klimatiltak, regnskog

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid

Roberto Iacono
velferdsstatens økonomi, sosiale og økonomiske ulikheter, italiensk økonomi og politikk

Randi Bjørshol Wærdahl
viktingtid og middelalder: sagalitteraturen, politiske forhold, Norges forhold til øyene i vest og Skottland, kvinners stilling og posisjon, fru Inger til Austrått

Agnes Bolsø
kjønnsforskning: makt, seksualitet, organisasjoner og næringsliv, evolusjonsteori (natur-kultur), queer teori (skeiv teori), grønn politikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.