Plast

Ekspertlister for journalister

Plast

Martin Wagner
miljøgifter (økotoksiologi, miljøtoksiologi, toksiologi, hormonhermere, mykgjørere), mikroplast, risikovurdering, vannfauna, mesokosmer (gjenskaping av et økosystem utendørs), ferskvannsbiologi, miljøeffekter

Størker Moe
biodrivstoff, bioraffinering, skogsressurser, kjemisk industri, biobaserte kjemikalier, treforedling, papirframstilling og papiregenskaper,cellulose, trekjemi, bioplast

Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui
miljøgifter (marin toksikologi, hormonforstyrrende stoffer), mikroplast, olje, produsert vann, havforsuring

Edd Anders Blekkan
kjemisk industri - biodrivstoff, syntetisk drivstoff, oljeraffinering, metanol, kunstgjødsel, plast, katalyse

Magnus Langseth
støt på rørledninger, eksplosjonslast, beskyttelse mot ekstrem last, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri


Tag: plast


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.