Plast

Ekspertlister for journalister

Plast

Kristofer Paso
Polymerkjemi (kjemisk oppbygning og struktur, egenskaper hos plast)

Martin Wagner
miljøgifter (økotoksiologi, miljøtoksiologi, toksiologi, hormonhermere, mykgjørere), mikroplast, risikovurdering, vannfauna, mesokosmer (gjenskaping av et økosystem utendørs), ferskvannsbiologi, miljøeffekter

Størker Moe
biodrivstoff, bioraffinering, skogsressurser, kjemisk industri, biobaserte kjemikalier, treforedling, papirframstilling og papiregenskaper,cellulose, trekjemi, bioplast

Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui
miljøgifter (marin toksikologi, hormonforstyrrende stoffer), mikroplast, olje, produsert vann, havforsuring

Magnus Langseth
støt på rørledninger, eksplosjonslast, beskyttelse mot ekstrem last, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri


Tag: plast


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt