Organisasjon

Ekspertlister for journalister

Organisasjon

Endre Sjøvold
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

Per Morten Schiefloe
nærmiljø, naboskap, sosiale nettverk, organisasjonskultur, samfunnssikkerhet, nettverk, sosial kapital

Elin Kvande
kunnskapsorganisasjoner, tidskulturer, grenseløse organisasjoner, multinasjonale organisasjoner, den norske organisasjonsmodellen, fedrekvote og foreldrepermisjoner, kjønn og arbeidsliv

Alf Steinar Sætre
innovasjon, nyskaping, forretningsmodeller, strategi, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, konfliktløsninger og forhandlinger

Ingunn Hagen
kommunikasjon i organisasjoner, barn og media, kommersialisering av barndommen, mediebruk, publikum, yoga og helse

Aksel Tjora
organisasjon og teknologi, pasient og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier

Marit Christensen
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø

Siw Tone Innstrand
arbeidshelse, helsefremming, arbeidsmiljø, psykososialt arbeid

Aud Obstfelder
helseteknologi, velferdsteknologi, kommunale omsorgstjenester, menneske og teknologi, organisasjon

Marianne Skinner
innovasjon i offentlig sektor, organisasjon, kommunale omsorgstjenester

Eirik Irgens
organisasjon, ledelse, endringsledelse, skoleledelse

Agnes Bolsø
kjønnsforskning: makt, seksualitet, organisasjoner og næringsliv, evolusjonsteori (natur-kultur), queer teori (skeiv teori), grønn politikk

Siri Øyslebø Sørensen
kjønn i organisasjon og ledelse, kjønnsbalanse og inkludering i akademia, kjønn og karriere, likestillingspolitikk, kjønnskvotering, feminisme

Ulla Forseth
kjønnsrelasjoner i organisasjoner, arbeid og organisasjon, emosjoner og emosjonelt arbeid, den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Emil Røyrvik
kapitalisme, kunnskapsarbeid, organisasjon, styring, ledelse


Tag: organisasjon


Se også:

Arbeid og arbeidsliv

Endringsprosesser

Ledelse

Prosjektledelse

Team og tverrfaglig samarbeid


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.