Offentlige investeringer

Ekspertlister for journalister

Offentlige investeringer

Knut Fredrik Samset
statlige prosjekter og investeringer, Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

Gro Holst Volden
statlige prosjekter og investeringer, Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer

Luitzen de Boer
offentlige innkjøp, logistikk


Tag: offentlige investeringer | offentlige innkjøp


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt