Ekspertlister for journalister

Norsk som andrespråk

Wim van Dommelen
norsk som andrespråk, uttale, norsk som morsmål

Kristin Melum Eide
norsk som førstespråk og andrespråk, grammatikk, universalgrammatikk, dialekter, språklig variasjon og nyskaping, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne

Olaf Husby
andrespråkstilegnelse, uttaleundervisning og -forskning, online språklæring

Guro Busterud
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk

Jacques Koreman
talespråk, fonetikk, taleteknologi, online uttaletrening som del av språklæring


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.