Norsk, nordisk og norrønt språk

Ekspertlister for journalister

Norsk, nordisk og norrønt språk

Jan Ragnar Hagland
eldre norsk og nordisk språkhistorie, norrøne studier (sagaer, oversetting av sagalitteratur), runologi

Ivar Berg
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt

Brit Kirsten Mæhlum
dialekter og dialektendringer, engelsk: påvirkning i norsk, engelsk: status i Norge, minoritetsspråk – majoritetsspråk, «riktig» språk

Lars August Fodstad
norskfaget i skolen, læreplaner i norskfaget, lærebøker i norsk, litteratur i skolen, det moderne gjennombrudd i litteratur, realisme i litteratur


Tag: norsk språk | nordisk | norrønt


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.