Navigasjon og fartøystyring

Ekspertlister for journalister

Navigasjon og fartøystyring

Kristin Ytterstad Pettersen
styringssystemer, robotikk, autonome roboter

Mary Ann Lundteigen
styringssystemer offshore, sikkerhetssystemer offshore, undervannsteknologi

Thor I. Fossen
navigasjon og fartøystyring, marin robotikk, ubemannede systemer

Asgeir J. Sørensen
styringssystemer skip og plattformer, marin robotikk, undervannsteknikk, marin teknikk

Martin Ludvigsen
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift

Børje Forssell
navigasjon (alle former), satellitter, radar, radiokommunikasjon, lasermålinger, forstyrrelser i ionosfæren, andre forstyrrelser av radiosignaler

Anton Shiriaev
styringssystemer, robotikk

Geir Johnsen
marin optikk, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, Barentshavet (økosystem), organismer i havet

Jens M. Hovem
kommunikasjon og navigasjon under vann, akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, ekkolodd og sonar, støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv


Tag: navigasjon | fartøystyring


Se også:

Automatisering

Olje og gass

Roboter og robotikk

Skip og marine konstruksjoner


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt