Naturhistorie

Ekspertlister for journalister

Naturhistorie

Hans K. Stenøien
naturhistorie, evolusjonsbiologi, biosystematikk, mennekstes historie

Torkild Bakken
naturhistorie, klassifisering, fisk i saltvann, bunndyr, flerbørstemark, marinbiologi, artsmangfold i Norskehavet


Tag: naturhistorie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.