Narkose og bedøvelse

Ekspertlister for journalister

Narkose og bedøvelse

Erik Solligård
intensivmedisin generelt, sepsis/blodforgiftning, narkose og bedøvelse generelt, akuttmottak, global helse, pasientsikkerhet og pasientkvalitet

Trond Nordseth
akuttmedisin, intensivmedisin, hjertestans, førstehjelp


Tag: narkose | bedøvelse | intensiv | intensiv medisin


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.