Ekspertlister for journalister

Næringsliv og forretningsmodeller

Alf Steinar Sætre
innovasjon, nyskaping, forretningsmodeller, strategi, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, konfliktløsninger og forhandlinger

Arne Krokan
IKT i offentlig sektor, skoleledelse, digital økonomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling, delingsøkonomi, sosiale medier

Wenche Aarseth
prosjektledelse, samhandling og samspill i prosjekt, globale og internasjonale prosjekt, interessentledelse, relasjoner i prosjekt

Sjur Dagestad
entreprenørskap, gründer, innovasjon, kreativitet, kunde og marked

Thomas Jelle
forretningsmodeller bredbånd, trådløse nettverk, sikkerhet trådløse nettverk, mobile applikasjoner

Hans Solli-Sæther
outsourcing, offshoring, strategiske allianser, inter-organisatoriske prosjekter

Harald Øverby
dataspill, optisk netteknologi, forretningsmodeller og kostanalyser IKT

Roger Sørheim
entreprenørskap, innovasjon, finansiering tidlig fase, teknologibasert forretningsutvikling, teknologioverføring

Terje Berg
regnskapsforståelse, økonomistyring, regnskapsskandaler, økonomistyring av prosjekter, nyetablerte selskaper, bruk av digitale verktøy i undervisning, bedriftsøkonomi

Erik Nesset
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst

Agnes Bolsø
kjønnsforskning: makt, seksualitet, organisasjoner og næringsliv, evolusjonsteori (natur-kultur), queer teori (skeiv teori), grønn politikk


Se også:
Entreprenørskap
Etikk og samfunnsansvar
Industri og produksjon
Innovasjon og produktutvikling


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.