Nanoteknologi

Ekspertlister for journalister

Nanoteknologi

Peter Köllensperger
nanoteknologi

Jianying He
nanoteknologi, nanomekanikk, nanoaktivert petroleumsteknologi

Erik Folven
spintronikk, magnetisk logikk, nanoteknologi, nanoelektronikk

Helge Weman
grafen, nanoelektronikk, nanofotonikk, 3G solceller, nanotråder, halvledere, optoelektronikk

Thomas Tybell
nanoteknologi, nanoelektronikk, elektronikk, oksid elektronikk, funksjonelle materialer

Catharina De Lange Davies
nanopartikler, nanomedisin, celler og vev, medisinsk teknologi, radioaktiv stråling

Mari-Ann Einarsrud
nanostrukturerte materialer, materialkjemi, keramiske materialer

Øyvind Halaas
medisin, nanomedisin, medisinsk mikro/nanoteknologi, mikrofluidikk, vev på brikke

Hans Jørgen Roven
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising

Christian Thaulow
nanomaterialer: brudd, mekaniske egenskaper, lære av naturen

Arne Brataas
nanoteknologi, kvantefysikk, materialvitenskap

Pawel Sikorski
nanoteknologi, biomaterialer, bioinspirasjon, biofysikk, lab on a chip

Kai Sandvold Beckwith
nanoteknologi, bionanovitenskap, celle-nanostruktur interaksjoner, overflatekjemi, (celle)mikroskopi

Heidrun Åm
bioteknologi og politikk, forskningsorganisasjon og tverrfaglighet, samfunnsansvar i forskning, innovasjon og samfunn, nanoteknologi og politikk, forskningspolitikk: demokratisk deltakelse og makt, styring av nye teknologier, samarbeid på tvers av humaniora og naturvitenskap

Ida Marie Eriksdatter Høiaas
nanoteknologi, nanoelektronikk, grafen, optoelektronikk, halvledere

Tor Grande
materialvitenskap, materialkjemi, keramiske materialer, nanomaterialer, aluminiumselektrolyse, ildfaste materialer, krystallstruktur, mikrostruktur, termodynamikk, brenselceller, ferroelektriske materialer, piezoelektriske materialer, ioniske ledere


Tag: nanoteknologi | nano | nanopartikler


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.