Ekspertlister for journalister

Muskler og skjelett

Berit Schei
beinskjørhet, kvinnehelse, voldtekt, vold mot kvinner, global helse

Siri Forsmo
osteoporose og brudd, allmennmedisin, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Paul Jarle Mork
ryggsmerter, muskel- og skjelettplager og smerter

Arnulf Langhammer
beinskjørhet, astma, KOLS, lungefunksjon, HUNT 1-3, HUNT
(Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Therese Standal
kreft og bein: bein, beinceller, stamceller


Se også:
Idrett og trening


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.