Musikk

Ekspertlister for journalister

Musikk

Harald Rise
kirkemusikk, kirkekonserter, repertoar/tradisjoner i kirken i julen

Magnar Breivik
filmmusikk, det 20. århundres musikkhistorie, musikk- og kulturliv i Weimarrepublikken

Nora Bilalovic Kulset
musikk og: språk, andrespråk, minoriteter, helse, eldre, hjernen

Carl Haakon Waadeland
jazz, trommer, rytmikk, musikkteknologi

Michael Francis Duch
jazz, improvisasjon, samtidsmusikk, eksperimentell musikk

Kari Bjerke Batt-Rawden
musikk og helse, folkehelse, helsefremmende lokalsamfunn, natur-kultur-helse, sosial ulikhet, arbeidshelse og livskvalitet, «empowerment»

Elizabeth Svarstad
norsk og europeisk dansehistorie, stildans, renessansedans, fransk barokkdans, menuett, kontradans, teaterdans, dansenotasjon, dans som dannelse, kontradans, dans for musikere

Espen Berg
jazz, piano, improvisasjon, komposisjon, hørelære

Anders-Petter Andersson
interaktiv musikk, lyddesign, musikkvitenskap, brukerinteraksjon og musikk i digitale og interaktive medier, musikk i dataspill, mobile strømmetjenester, helse- og velferdsteknologi


Tag: musikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.