Museum

Ekspertlister for journalister

Museum

Karstein Hårsaker
museumssamlinger, samlingsdatabaser, ferskvannsfisk, ferskvannsøkologi

Jon Anders Risvaag
mynter og myntfunn, betalingsmidler, pengehistorie, museumssamlinger

Axel Christophersen
arkeologi i historisk tid/middelalder og nyere tid, bydannelse og byutvikling i middelalder og tidlig nytid, Trondheims arkeologi og eldre historie, middelalderens materielle kultur (bolig, bylandskap, handel, håndverk med mer), kulturminner i konfliktområder/internasjonalt kulturminnevern, middelalderens helse- og medisinhistorie, museum


Tag: museum


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.