Ekspertlister for journalister

Multimorbiditet

Linn Getz
livserfaringer og helse, multimorbiditet (flere sykdommer samtidig), kropp og sjel, kliniske retningslinjer, forebyggende medisin, systemmedisin


Tilbake til oversikt over ekspertlister


Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.