Multimorbiditet

Ekspertlister for journalister

Multimorbiditet

Linn Okkenhaug Getz
livserfaringer og helse, multimorbiditet, kropp og sjel, kliniske retningslinjer, forebyggende medisin, systemmedisin


Tag: multimorbiditet


Tilbake til oversikt over ekspertlister


Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.