Molekylærbiologi

Ekspertlister for journalister

Molekylærbiologi

Magnar Bjørås
arveanleggene, DNA, DNA-skade, mutasjoner, DNA-reparasjon, epigenetikk, genomdynamikk, molekylærbiologi, molekylær kreftbiologi, molekylær nevrobiologi

Trude Helen Flo
antibiotikaresistens, immunforsvaret, immunologi, mykobakterier, E.coli, bakterieinfeksjon, tuberkulose, vaksine, inflammasjon (betennelse), HIV, cellebiologi og infeksjoner, molekylærbiologi

Ingrid Eftedal
dykking, dykkersyke, genetikk, genomikk (genforskning med store mengder data), molekylærbiologi, hjerte-kar, rettsgenetikk, barofysiologi (hvordan kroppen påvirkes av trykk)

Thorsten Hamann
biodrivstoff og bioenergi, planter, blomster og trær, bioteknologi, gener/DNA, molekylærbiologi


Tag: molekylærbiologi


Se også:

Biologi og bioteknologi

Evolusjonsbiologi

Gener/DNA og RNA

Syntetisk biologi

Systembiologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.