Modernisme og postmodernisme

Ekspertlister for journalister

Modernisme og postmodernisme

Knut Ove Eliassen
modernisme, postmodernisme, opplysningstid, litteratur


Tag: modernisme | det moderne | postmodernisme


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.