Miljøhumaniora

Ekspertlister for journalister

Miljøhumaniora

Julia Leyda
film, TV, populærkultur, kjønnsstudier, amerikanske studier, cli-fi/climate fiction, miljøhumaniora


Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.