Miljøgifter og tungmetaller

Ekspertlister for journalister

Miljøgifter og tungmetaller

Bjørn Munro Jenssen
Arktis: miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima

Alexandros Asimakopoulos
miljøforurensing, miljøkjemi, hormonforstyrrelse, fremvoksende forurensninger

Augustine Arukwe
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning

Veerle Jaspers
miljøforurensing, økotoksikologi, fugler

Martinus Løvik
miljøforhold og immunforsvar, allergi (årsaker, forekomst, miljøpåvirkning), matallergi

Martin Wagner
miljøgifter (økotoksiologi, miljøtoksiologi, toksiologi, hormonhermere, mykgjørere), mikroplast, risikovurdering, vannfauna, mesokosmer (gjenskaping av et økosystem utendørs), ferskvannsbiologi, miljøeffekter

Iurgi Imanol Salaverria-Zabalegui
miljøgifter (marin toksikologi, hormonforstyrrende stoffer), mikroplast, olje, produsert vann, havforsuring


Tag: miljøgifter | tungmetaller


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt