Ekspertlister for journalister

Migrasjon

Berit Berg
innvandrere, flyktninger

Marko Valenta
innvandring, etnisitet, flyktninger, migrasjon, Balkan/tidligere Jugoslavia

Hanna Musiol
representasjon av migrasjon/mobilitet, migrantlitteratur, migrantarkiver

Guro Korsnes Kristensen
migrert og betalt arbeidskraft i Norge, integrering, familieplanlegging i flerkulturelle Norge, representasjoner av migranter

Ellen Foyn Bruun
dramaterapi, anvendt drama, drama som verktøy for inkludering, interaktive drama-workshops inklusive voksne flyktninger og i grenseland for forskning, undervisning, teaterkunst, praksis og sosialt arbeid

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid


Se også:
Afrika
Andrespråk og flerspråklighet
Arbeid og arbeidsliv
Barnehage
Bistand og byutvikling i Sør
Folkehelse
Helsevesen og samfunnsmedisin
Krig og naturkatastrofer
Midt-Østen
Politikk
Religion
Samfunnsøkonomi
Skole og utdanning


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.