Migrasjon

Ekspertlister for journalister

Migrasjon

Berit Berg
innvandrere, flyktninger

Marko Valenta
innvandring, etnisitet, flyktninger, migrasjon, Balkan/tidligere Jugoslavia

Hanna Musiol
representasjon av migrasjon/mobilitet, migrantlitteratur, migrantarkiver

Guro Korsnes Kristensen
migrert og betalt arbeidskraft i Norge, integrering, familieplanlegging i flerkulturelle Norge, representasjoner av migranter

Ellen Foyn Bruun
dramaterapi, anvendt drama, drama som verktøy for inkludering, interaktive drama-workshops inklusive voksne flyktninger og i grenseland for forskning, undervisning, teaterkunst, praksis og sosialt arbeid

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid

Berit Gullikstad
migrasjon: innvandring og arbeidsliv, integrering, velferdstjenester, politikk
kjønn: kjønn og arbeidsliv (historisk og nåtid), kjønn, etnisitet og seksualitet i arbeidsorganisasjoner, kjønnslikestilling

Veronika Paulsen
barnevern og ettervern, overgang til voksenliv for ungdom i barnevernet, medvirkning, innvandring og minoriteter, enslige mindreårige flyktninger / asylsøkere

Carla Chinga-Ramirez
etnisitet, flerkulturalitet, sosial ulikhet, elever med minoritetsbakgrunn, marginalisering og diskriminering i skolen, rasisme

Brita Bungum
skole, barn, familie, velferdspolitikk for småbarnsforeldre, kontantstøtte og fedrekvote, migrasjon, transnasjonale familier, norsk velferdspolitikk

Mariann Villa
mobilitet, migrasjon, lokalsamfunn, bygdeskole, festival, lokal kultur

Jonathon Moses
emigrasjon og utvandring, forvaltning av olje og gass (inntekter, selskaper, arbeidsstokk, miljø)

Johan Fredrik Rye
fengsel, kriminalitet, migrasjon, arbeidsinnvandring, bygd/by


Tag: migrasjon | flyktninger


Se også:

Afrika

Andrespråk og flerspråklighet

Arbeid og arbeidsliv

Barnehage

Bistand og byutvikling i Sør

Folkehelse

Helsevesen og omsorgstjenester

Krig og naturkatastrofer

Midtøsten

Politikk

Religion

Samfunnsøkonomi

Skole og utdanning


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.