Menneske og teknologi

Ekspertlister for journalister

Menneske og teknologi

Aksel Tjora
organisasjon og teknologi, telemedisin, pasient og helsetjenester, helsesosiologi, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier

Heidi Brøseth
menneske og maskin, høflighet, grammatikk

Aud Obstfelder
helseteknologi, velferdsteknologi, kommunale omsorgstjenester, menneske og teknologi, organisasjon

Håkon Fyhn
menneske og maskin, minner og skriving, nettmøter, aikido, kampsport

Daniel Weiss
hvordan teknologi/innovasjon påvirker sosial ulikhet innen helse

Hendrik Storstein Spilker
strømmetjenester, digital musikkdistribusjon, digitalisering av kultur og media, digitale infrastrukturer og algoritmer

Dag Svanæs
interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, digitalisering, brukermedvirkning i designprosesser, bestillerkompetanse, kroppsbåren teknologi, interaktivitet, brukervennlighet, brukeropplevelse, makerkultur, Arduino, brukbarhetstesting, brukertesting, designmetodikk, design thinking


Tag: menneske og teknologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

NB! Krysspublisert - kontakt