Medisinsk etikk

Ekspertlister for journalister

Medisinsk etikk

Berge Solberg
medisinsk etikk, etikk knyttet til assistert befruktning, biobank og fosterdiagnostikk, forskningsetikk

Anne Røsvik
laboratoriemedisin innen transfusjonsmedisin, etikk, immunologi og hematologi (blod og blodsykdommer)

Jostein Halgunset
patologi/tumorbiologi (spesielt prostatakreft), anatomi, biobanking, etikk/juss ved bruk av biologisk materiale i forskning

Bjørn Morten Hofmann
medisinsk filosofi, medisinsk etikk, helseteknologi, helsepolitikk, vitenskapsfilosofi

John-Arne Skolbekken
folkehelse, forskningsetikk, mammografiscreening, risikokommunikasjon, helserisiko, helse- og sykdomsforståelse


Tag: medisinsk etikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.