Medier og kommunikasjon

Ekspertlister for journalister

Medier og kommunikasjon

Toril Aalberg
medier, valg, politiske partier, medier

Gunnar Iversen
medier, filmhistorie

Anne Gjelsvik
film, fjernsyn

Jens Barland
medieledelse, medieinnovasjon, journalistikk, digitale medier, innholdsmarkedsføring

Sara Brinch
norsk fjernsyn, julefilm og tv-tradisjoner, matprogram og tv-kokker, faktafjernsyn, digital barnelitteratur, historisk fiksjonsfilm, medienes estetikk, datavisualisering, dataspillets estetikk, fotografi i sosiale medier

Ingunn Hagen
mediebruk, publikum, kommunikasjon i organisasjoner, barn og media, kommersialisering av barndommen, yoga og helse

Håkon Fyhn
nettmøter, menneske og maskin, minner og skriving, aikido, kampsport

Ingvild Kvale Sørenssen
barn, media, tweens (10-12 år), populærkultur, forbruk

Vebjørg Tingstad
media, forbruk, barndom, barnekultur

Daniel Schofield
mediepedagogikk, mediedanning, mediekompetanse, digital kompetanse, identitetsfortelling i mediene, medieerfaringer og refleksjon

Soilikki Vettenranta
krisekommunikasjon, katastrofenyheter, mediepedagogikk, global mediegrafi

Vegard Frantzen
mediepedagogikk, mediedidaktikk, digitale læringsressurser og læringsmiljø, mediekompetanse og digital kompetanse i skolen

Anders-Petter Andersson
interaktiv musikk, lyddesign, musikkvitenskap, brukerinteraksjon og musikk i digitale og interaktive medier, musikk i dataspill, mobile strømmetjenester, helse- og velferdsteknologi

Melanie Magin
medier og kommunikasjon, sosiale medier og valg, sosiale medier for politisk kommunikasjon, regulering av sosiale medier gjennom mediepolitikk

Jon Yngve Hardeberg
farger, fargevitenskap, bildebehandling, bildekvalitet, bildeteknologi, medieteknologi, displayteknologi, trykkteknologi, kamerateknologi

Andrew Perkis
multimedia, digital TV/kino, 3D/3DTV, mobil TV, medieteknologi, nye digitale medier, bildebehandling/koding, video/videokoding, virtural reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), extended reality (XR), opplevelsesteknologi, tilstedeværelse/immersion, quality of experience, (QoE), place by design, kvalitet / kvalitetsmodellering / kvalitetsmålinger


Tag: media / medier | kommunikasjon


Se også:

Dataspill

Film og fjernsyn

Fotografier og bilder

Multimedia og interaktiv media

Populærkultur

Sosiale medier


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.