Ekspertlister for journalister

Materialer og materialteknologi

Mari-Ann Einarsrud
materialkjemi, keramiske materialer, nanostrukturerte materialer

Sverre Magnus Selbach
materialkjemi, funksjonelle materialer, nanomaterialer, krystallstruktur, elektronstruktur

Kay Gastinger
nanoteknologi, nanovitenskap, funksjonelle materialer

Magnus Langseth
aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Nuria Espallargas
slitasje og nedbryting på materialer

Marisa Di Sabatino Lundberg
aluminium og støperi, lette legeringer for bilindustri, solcellesilisium

Hans Jørgen Roven
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising

Stefan Jacobsen
betongmaterialer: sammensetning, fersk, herdnende, herdet, langtidsegenskaper inklusive bærekraftighet for betongmaterialer

Håvard Karoliussen
batterier, brenselceller, solceller, hydrogenbil, miljøkjemi, miljøforurensning, CO2-utslipp, fornybar energi, energilagring, effektiv energibruk, materialteknologi, korrosjon


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner ekspert eller tema:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.