Materialer og materialteknologi

Ekspertlister for journalister

Materialer og materialteknologi

Vegard Aune
konstruksjonsteknikk, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, lettere konstruksjoner, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem belastning, eksplosjonsbelastning, droner, risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, samspill forskning-industri

Nuria Espallargas
slitasje og nedbryting på materialer

Mari-Ann Einarsrud
materialkjemi, keramiske materialer, nanostrukturerte materialer

Sverre Magnus Selbach
materialkjemi, funksjonelle materialer, nanomaterialer, krystallstruktur, elektronstruktur

Magnus Langseth
aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri

Hans Jørgen Roven
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising

Stefan Jacobsen
betongmaterialer: sammensetning, fersk, herdnende, herdet, langtidsegenskaper inklusive bærekraftighet for betongmaterialer

Håvard Karoliussen
batterier, brenselceller, solceller, hydrogenbil, miljøkjemi, miljøforurensning, CO2-utslipp, fornybar energi, energilagring, effektiv energibruk, materialteknologi, korrosjon

Tor Grande
materialvitenskap, materialkjemi, keramiske materialer, nanomaterialer, aluminiumselektrolyse, ildfaste materialer, krystallstruktur, mikrostruktur, termodynamikk, brenselceller, ferroelektriske materialer, piezoelektriske materialer, ioniske ledere


Tag: materialer | materialteknologi


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.