Matematikk

Ekspertlister for journalister

Matematikk

Steinar Engen (tilgjengelig 15/10–15/4)
populasjonsdynamikk, populasjonsgenetikk, aldersstrukturerte populasjoner, stokastisk (tilfeldig) populasjonsdynamikk, romlige prosesser, samfunnsdynamikk (dyresamfunn), stokastiske biologiske prosesser, stokastiske simuleringsmodeller

Mats Harald Andreas Ehrnstrøm
matematikk, innovativ utdanning, bølgeligninger og andre differensialligninger

Helge Holden
Abelprisen, anvendelser av matematikk, differensialligninger, simulering av oljereservoarer, internasjonale matematikkorganisasjoner

Nils Baas
matematikk og anvendelser, systembiologi, topologi og data

Kjersti Wæge
matematikk fagdidaktikk

Hermundur Sigmundsson
ferdigheter matematikk og lesing, matematiske vansker, dysleksi, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet

Nadav Bar
matematisk modellering, simulering, systembiologi, dynamiske systemer, dynamikk


Tag: matematikk


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Trenger du mer hjelp?

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.